«

»

Achizitii Publice. Contestatii

• asistare clienti în parcurgerea etapelor din cadrul procedurilor de achizitii publice;

• redactarea si întocmirea ofertelor de participare la licitatiile publice;

• redactarea, depunerea, sustinerea contestatiilor promovate la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.