Drept Civil

Drept Civil si Contract Civile

• asistenta si reprezentare fata de orice persoana fizica sau juridica;

• consultanta privind interpretarea si aplicarea legii civile;

• redactare/negociere/atestare de contracte civile;

• atestarea datei/continutului/partilor unui înscris sub semnatura privata;

• redactarea si sustinerea actiunilor civile în fata instantelor de judecata;

• revendicari case, terenuri, actiuni posesorii, granituiri;

• recuperare debite;

• drept succesoral (mosteniri/donatii);

• iesiri din indiviziune/partaje;

• evacuari/reintegrari în locuinta;

• actiuni în pretentii împotriva companiilor de asigurare/reasigurare;

• reprezentare în faza executarii silite a hotarârilor judecatoresti;

• contestatii/opozitii la executarea silita.